CLUB BELGE DU BEAUCERON

URCSH / KKUSH n°665

BELGISCHE BEAUCERONCLUB


FR - NL

Lid worden

FokkerijinfoBeste fokkers van de Beauceron
Via deze mail wil ik u meedelen dat de dierenkliniek van de Universiteit van Luik (CVU) een studie heeft ingesteld over de Beaucerons en hun hart en vaatziekten.
Gezien de toename van het aantal gevallen wil dr Anne-Christine Merveille, een europees specialiste in de hart- en vaatziekten, een database opstellen van gezonde en aangetaste honden, om de ziekte sneller te kunnen opsporen.
Zoals u waarschijlijk wel zult weten, bestaat deze database al bij de Dobermann en een simpele bloedafname maakt het mogelijk om de bloedwaarden te controleren.
Screening is eenvoudig en snel te realiseren. Om dit de laten gebeuren hebben we referenties nodig. De CVU biedt u een compleet klinisch onderzoek , een echografie en een ECG (via halter gedurende 24 uur en een bloedafname aan.
Het bloed wordt bewaard om een genetisch studie te beginner zodra er voldoene monsters zijn.
Aangezien het een academische studie is, is het bedrag dat we vragen € 150.- (ipv meer dan € 300.- voor alle examens) Het zou jammer zijn als u niet van dit voordeel gebruik wilt maken en wel om 2 redenen:
- U kunt er van op aan dat, tegen lage kosten, de gezondheid van uw dier gewaarborgd is
- U bent eerder op de hoogte als een van uw dieren helaas de ziekte heeft en kan dan beter verzorgd worden.
Ik kan u alleen maar aanraden om telefonisch contact op te nemen met het secretariat van CVU (Luik) van maandag tot vrijdag tussen 8.30 eb 17.00 uur op nummer 04/366.42.00 met de vermelding dat u een afspraak wilt maken met Dr Merveille in verband met haar studie over de Beaucerons of een mail te sturen naar onderstaand adres:
cardiologie.cvu@uliege.be

Voor alle bijkomende informatie staan wij ter uwer beschikking en wensen wij u veel plezier met uw compagnon op 4 poten.

Bericht aan de fokkers :

Officiele mededelingen van de KMSH

Nieuwe procédure aangaande de fokkerij vanaf 01.04.2012

Beste fokkers,
In het kader van de versoepeling van de procédures van de KMSH, hebben wij het genoegen U mede te delen dat een nieuwe procédure aangaande de fokkerij (voornamelijk met betrekking tôt DNA) invoege treedt op 1 april 2012. Meer gedetailleerde informatie hierover kan U binnenkort terugvinden op onze website www.kmsh.be.
Bij een volgende aanvraag van stambomen ontvangt de fokker de nieuwe volledige procédure.

Namens KMSH
Daniel Thibaut, Voorzitter


Ter herinnering, langs deze weg vestigen wij er nogmaals de aandacht op dat vanaf 01.01.2010 de genetische DNA-code (ISAG 2006) van de dekreu en de teef gekend moet zijn vóór de dekking
De Raad van Bestuur van de K.M.S.H. heeft op haar vergadering van 4 februari 2009 beslist het onderzoek voor heupdysplasie bij de Beauceron onder volgende voorwaarden verplicht te stellen:
• Het HD-onderzoek is vanaf 1 juli 2009 voor de Beauceron die ingezet wordt voor de fok verplicht,
Minimum leeftijd voor dit HD-onderzoek: 12 maanden,
honden met HD/A en HD/B–resultaat mogen gebruikt worden voor de fok,
honden met HD/C mogen gebruikt worden op voorwaarde dat ze gepaard worden met een hond met HD/A of HD/B-resultaat ,
honden met HD/D en HD/E-resultaat zijn onherroepelijk uitgesloten voor de fok.
Ingevolge de aanbevelingen van het FCI moet het HD-onderzoek gebeuren in het land waar de hond geregistreerd is; de KMSH volgt deze aanbevelingen hetgeen betekent dat het HD-onderzoek door de Belgische HD-commissie dient te gebeuren.

De geregistreerde honden waarvan de raszuivere afstamming bewezen is door een afstamming, zowel langs vaders- als langs moederszijde, van minstens drie generaties ingeschreven in het LOSH of in een stamboek erkend door de FCI en de KKUSH, voor zover het ouderschap bewezen wordt door een DNA-test (ingang op 01/01/2009 voor alle ouderdieren) en de twee ouderdieren, geboren vanaf 01/01/2008, minstens één kwalificatie « Goed » behaald hebben op een Belgische CAC- of CAC-CACIB-tentoonstelling onder een Belgische keurmeester, of op een Rasspeciale met CAC onder een Belgische of buitenlandse keurmeester (rasspecialist), waarvan bewijs op de hiervoor voorziene attestkaart, of geslaagd zijn in de Selectie ingericht door de hiervoor erkende Belgische rasclub. De reuen die in het buitenland verblijven, moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen en genealogische identificatienormen (genetische DNA-afdruk passend met die opgelegd door de KMSH). · Leeftijd van de ouderdieren
De teven mogen niet gedekt worden vóór de leeftijd van 15 maanden en de reuen mogen niet dekken vóór de leeftijd van 12 maanden, tenzij een gemotiveerde aanvraag op voorhand wordt ingediend bij de KMSH en vóór het dekken de toelating bekomen wordt; De teven ouder dan 10 jaar mogen niet meer gedekt worden. Voor de reuen is er geen leeftijdsbeperking buiten de minimumleeftijd. Indien de « Aanvraag van Stambomen » niet geldig kan gemaakt worden binnen de vier maanden na de geboorte, stuurt de KMSH een aangetekende aanmaning naar de fokker en heeft zij het recht een boete op te leggen gelijk aan de prijs van de stambomen. Indien de fokker geen gevolg geeft aan deze aanmaning binnen de veertien dagen na datum van betekening ervan, worden de diensten van de KMSH hem ontzegd tot wanneer hij er gevolg aan geeft. In dit geval heeft de Raad van Bestuur nochtans het recht de reïntegratie van de fokker te weigeren.

©BEAUCERONCLUB 2013